Hvad gør en boligadvokat?

Hvad gør en boligadvokat?

At købe eller sælge en bolig er en stor beslutning, der kan være både kompleks og udfordrende. Det er desuden en proces der er meget omfattende, både juridisk og administrativt.

Derfor vælger langt de fleste at få hjælp af en boligadvokat. En boligadvokat er en juridisk ekspert, som er specialiseret i at hjælpe enten køberen eller sælgeren gennem alle de juridiske aspekter ved en bolighandel.

En boligadvokat har til opgave at sørge for, at man er veloplyst om alle væsentlige forhold vedrørende salget eller købet, så man kan træffe den rigtige beslutning på et oplyst grundlag.

I denne artikel vil vi dykke dybere ned i, hvad en boligadvokat konkret gør, når du skal sælge din bolig eller når du skal købe en bolig. Vi vil desuden se nærmere på, hvorfor en boligadvokat er så afgørende at gøre brug af, hvis man ønsker en problemfri og tryg bolighandel.

Hvad gør en boligadvokat når man skal købe en bolig?

Boligadvokater kan med fordel benyttes både ved køb og salg af boliger, men særligt ved køb, er en boligadvokat helt afgørende. Det er her langt de fleste vælger at tilknytte en advokat. Og med god grund.

Et boligkøb er for langt de fleste mennesker den største investering i livet og en meget stor beslutning. Det er derfor et køb, hvor det er vigtigt at være fuldt bevidst om alle juridiske aspekter, eventuelle faldgruber og andre vigtige detaljer. Overses væsentlige detaljer, kan det i værste fald ende med at blive en særdeles bekostelig affære. Og i sidste ende er det altid købers eget ansvar at have læst og forstået alle dokumenter.

Derfor vælger mange at tilknytte en boligadvokat for at få hjælp. En boligadvokat kan nemlig yde professionel juridisk rådgivning ifm. købet, gennemlæse og gennemgå handlens dokumenter, hjælpe med at sikre købers rettigheder og krav, samt sørge for koordinering og kommunikation mellem bank, sælger og ejendomsmægler.

Endelig hjælper en boligadvokat også med tinglysning af skøde, refusionsopgørelse og meget andet.

Hvad gør en boligadvokat?

Hvad gør en boligadvokat helt konkret i forbindelse med køb af bolig?

Men hvad gør en boligadvokat så helt konkret i forbindelse med køb af bolig?

Gennemgang af handlens dokumenter

Boligadvokaten vil gennemgå alle handlens dokumenter, som fx købsaftale, BBR, tilstandsrapporten, servitutter m.v. Advokaten sikrer, at alt er som det skal være og orienterer køber, hvis der er noget vigtigt denne skal være opmærksom på.

Finansiering og forhandling

Nogle boligadvokater tilbyder også rådgivning vedr. finansiering af boligen, hvis du ønsker det. Advokaten kan fx gennemgå boliglånet med køber og hjælpe denne med at forstå lånedokumenter mm.

I samme forbindelse er der også boligadvokater, som hjælper køber med selve forhandlingen. Det er dog ikke alle boligadvokater, som tilbyder dette. Mange boligkøbere vælger i stedet at lade deres bank stå for gennemgang af finansiering og står selv for forhandlingen med sælgers mægler.

Tinglysning og afslutning

Endelig sørger boligadvokaten afslutningsvist for tinglysning af skødet og udarbejder refusionsopgørelse.

Gennem hele processen sikrer boligadvokaten 100 % uvildig rådgivning. En advokat har ingen økonomisk interesse i handlen, valg af forsikringsselskab, bank el.lign., men varetager udelukkende køberens interesser.

Dette er et typisk eksempel på, hvad en boligadvokat gør ifm. et boligkøb. Husk dog på, at boligadvokater yder forskellige ydelser. Undersøg derfor altid grundigt, hvad de forskellige boligadvokater tilbyder og vælg den, som passer til dit behov og ønsker.

Vi håber at du ved at have læst afsnittet, er blevet klogere på spørgsmålet ”hvad gør en boligadvokat når man skal købe en bolig”.

Hvad gør en boligadvokat når man skal sælge en bolig?

Advokater kan ikke kun tilbyde uvildig rådgivning ved køb af bolig, men også ved salg af bolig. Her kan en boligadvokat bl.a. hjælpe med at forberede alle de nødvendige dokumenter til salget, gennemgå købsaftalen eller udarbejde købsaftalen, samt bistå selve ejendomsoverdragelsen og meget andet.

At sælge en bolig kan sagtens være en lige så uoverskuelig proces som at købe en bolig. Og selvom man som sælger har ejendomsmægler til at hjælpe én, kan denne ikke yde den samme juridiske rådgivning som en boligadvokat.

Særligt ved selvsalg, dvs. uden om en ejendomsmægler, er det helt afgørende at benytte sig af en advokat.

Hvad gør en boligadvokat helt konkret i forbindelse med salg af bolig?

Hvad gør en boligadvokat helt konkret i forbindelse med et boligsalg? Det vil vi komme med et eksempel på nedenfor. Vær dog opmærksom på, at det er forskelligt hvad advokater gør ifm. salg af bolig og det kan være forskelligt hvordan processen forløber. Dette er blot et eksempel på, hvad en boligadvokat typisk gør.

Gennemgang af dokumenter

Det første led i processen vil typisk være, at du indsender alle dine papirer til boligadvokaten. Herefter gennemgår boligadvokaten alle betingelser for købsaftalen og de øvrige dokumenter, og sikrer at alt er som det skal være.

Forhandling af købsaftale

Herefter informerer boligadvokaten ejendomsmægleren og forhandler købsaftalen.

Orientering af bank og realkreditinstitut

Dernæst er det tid til, at bank og realkreditinstitut orienteres. Det sørger boligadvokaten ligeledes for.

Oprettelse og underskrift af skøde

Nu er det tid til oprettelse af skøde, som herefter skal underskrives digitalt. Det sørger boligadvokaten ligeledes for oprettelsen af.

Udarbejdelse af refusionsopgørelse

Afslutningsvist sørger boligadvokaten for udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Hvad gør en boligadvokat ellers?

Til spørgsmålet om hvad gør en boligadvokat mest, er svaret helt klart at bistå boligkøbere. Men en boligadvokat kan også hjælpe boligsælgere, samt tilbyde juridisk rådgivning og ekspertise i andre sammenhænge.

Det kan fx være vedr. lejekontrakter, ejendomsskat, bygningsskader, ejendomsoverdragelse mm. Advokater har ekspertviden indenfor ejendomsjura og kan generelt rådgive om ejendomsretlige spørgsmål og hjælpe med at besvare spørgsmål om ejendomsforhold, rettigheder og pligter.

De fleste boligadvokater har dog valgt at specialisere sig indenfor køberrådgivning til boligkøbere, da det er her langt de fleste har behov for en advokat.

Hos Advokatfirmaet Hedehøj dækker vi også et bredt område indenfor bolighandel, så tag endelig fat i os og hør hvordan vi kan hjælpe dig i din bolighandel.