Hvad hjælper en boligadvokat med?

Hvornår skal man have en boligadvokat?

Hvad er en boligadvokat, hvem har brug for en boligadvokat, og hvornår skal man have en boligadvokat?

Det er nogle af de spørgsmål, du vil få svar på i det følgende.

Hvad er en boligadvokat?

En boligadvokat er en advokat, der er specialiseret i køb og salg af ejendomme. Det værende både huse, sommerhuse, ejerlejligheder og andelsboliger, men kan også omfatte kommercielle ejendomme.

Boligadvokater kaldes også ofte for køberrådgivere, omend det ikke er helt det samme. En boligadvokat kan godt agere køberrådgiver, men en køberrådgiver er ikke nødvendigvis advokat, men kan også have en anden baggrund.

Desuden kan en advokat også bistå sælgere af ejendomme, hvor en køberrådgiver primært bistår købere af ejendomme – heraf navnet køberrådgiver.

En boligadvokats primære opgave er altid at varetage sin klients interesser i en bolighandel, og sikre at denne får de bedst mulige betingelser og er fuldt ud bevidst om alle de forhold, der er vigtige at være opmærksom på – og det kan i øvrigt være mange, hvorfor det er helt afgørende at have en boligadvokat tilknyttet i ethvert køb eller salg af en bolig.

En boligadvokat sørger nemlig for, at alle de juridiske aspekter ved en ejendomshandel håndteres korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Derudover kan en advokat også rådgive og vejlede om andre væsentlige forhold som fx ejerskifteforsikring, advokatforbehold, bankforbehold og andre vigtige aspekter i en bolighandel.

Man kan derfor kort sagt sige, at en boligadvokat er en advokat, som har til formål at sikre at hele processen vedr. et køb eller et salg af en bolig foregår så problemfrit som muligt.

Hvem har brug for en boligadvokat?

Alle, der enten har planer om at købe eller sælge en bolig, har brug for en boligadvokat til at sikre, at handlen foregår problem- og gnidningsfrit, og til at sikre at der ikke dukker ubehagelige overraskelser op i forbindelse med handlen.

Hvornår skal man bruge en boligadvokat

Boligadvokat i forbindelse med køb af bolig

Til spørgsmålet ”hvornår skal man have boligadvokat?”, er svaret i langt de fleste tilfælde ved køb af en ejendom. Det kan fx være ved køb af huse, erhvervsejendomme, sommerhuse, andelsboliger, rækkehuse, landejendomme, men også ved fx byggegrunde. Man kan dog også benytte sig af en boligadvokat ved salg af ejendomme, men det vil vi komme nærmere ind på i det næste afsnit.

Langt de fleste boligkøbere gør brug af en advokat – og med god grund. I forbindelse med en ejendomshandel er der nemlig uhyre mange dokumenter, der skal holdes styr på – og ikke mindst forstås.

Det er de færreste der har den fornødne viden og ekspertise til at sætte sig ind i alt det – det gælder også selvom man har købt bolig tidligere. Derfor vælger mange at gøre brug af en boligadvokat, som tager sig af alle handlens dokumenter og bilag.

Advokaten sørger for, at boligkøberen har forstået alt det, der står i dokumenterne – særligt hvis der er tale om væsentlige forhold, som kan have indflydelse på prisen eller brugen af boligen.

Det er vigtigt at nævne, at der findes mange forskellige boligadvokater, som alle tilbyder forskellige ydelser. Nogle boligadvokater tilbyder at gennemgå alle handlens dokumenter, mens andre kun tilbyder at gennemgå enkelte udvalgte dokumenter.

De fleste advokater tilbyder også at stå for tinglysning af skøde og koordinering med mægler og bank ift. tinglysning af lån. Endelig er der advokater, som tilbyder langt mere, end blot at gennemgå de juridiske dokumenter. Nogle advokater tilbyder også rådgivning om valg af forsikring, finansiering og meget mere. Du bestemmer med andre ord helt selv, hvor meget en boligadvokat skal inddrages i din handel.

Grunden til at en boligadvokat særligt bliver brugt i forbindelse med køb af ejendomme er, at ejendomsmægleren ikke er på købers side, men derimod på sælgers. Ejendomsmægleren varetager primært sælgers interesser. For at udligne den balance, vælger mange købere derfor at hyre en boligadvokat som er ”på deres side”.

Dermed bliver magtbalancen mere ligeværdig. Når du som boligkøber vælger at tilknytte en boligadvokat, har du dermed en 100 % uvildig rådgiver, som udelukkende varetager dine interesser i handlen. En boligadvokat bør ikke have nogen interesse i, hvorvidt du vælger at købe boligen eller ej, men har udelukkende en interesse i, at du træffer det valg der er det rigtige for dig, og at det valg du træffer, træffes på et oplyst grundlag og på de bedst mulige betingelser. Dét er en boligadvokats fornemste opgave og den primære årsag til, at mange boligkøbere vælger at hyre en boligadvokat.

Boligadvokat i forbindelse med salg af bolig

Til spørgsmålet, ”hvornår skal man have boligadvokat”, nævnte vi tidligere at det primært var i forbindelse med køb af en bolig. Men en boligadvokat kan også anvendes når du skal sælge en bolig.

Ved salg af en bolig løser advokaten grundlæggende mange af de samme opgaver, som ved køb af en bolig. Det værende fx gennemgang af handlens bilag og dokumenter, udarbejdelse af skøde, tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse mm. Vær dog igen opmærksom på, at forskellige boligadvokater tilbyder forskellige ydelser ved salg af bolig.

Hvornår skal man have en boligadvokat ved salg af bolig?

I rigtig mange tilfælde vælger mange at hyre en advokat, når de skal sælge deres bolig uden en ejendomsmægler. Det skyldes, at der ved salg af en ejendom uden ejendomsmægler, er en række lovmæssige forhold der skal overholdes, som ejendomsmægleren normalt sørger for. Når man sælger sin bolig uden en ejendomsmægler, skal man selv sørge for at overholde disse, hvorfor mange vælger at hyre en boligadvokat til at hjælpe med at sikre, at alle lovkrav overholdes.

Vi håber at du ved at have læst artiklen, er blevet klogere på spørgsmålet, “hvornår skal man have boligadvokat?”, og på hvorfor en boligadvokat kan være en stor hjælp i en bolighandel.

Har du nogen spørgsmål til ovenstående, eller ønsker du hjælp med din bolighandel, så tag endelig kontakt til Advokatfirmaet Hedehøj.