Skatte - og afgiftssager

Få hjælp med din skattesag af Advokatfirmaet Hedehøj

Selskabsstiftelse

Boligadvokat

Ægtepagt & testamente

Øvrige ydelser

Når du har modtaget et forslag fra Skattestyrelsen
Har du eller din virksomhed modtaget et brev fra Skattestyrelsen, hvor Skattestyrelsen fastsætter dit beskatningsgrundlag højere end det du selv har registreret, så er det vigtigt, at du reagerer straks.

Du skal nemlig nå at fremsende dine indsigelser til Skattestyrelsen, hvis ikke du er enig i forslaget.

Hvis du undlader at indsende dine bemærkninger, træffer Skattestyrelsen afgørelse på det foreliggende grundlag.

Dette kan få store økonomiske konsekvenser for enten dig personligt eller for din virksomhed.

Hvad koster det at få os til at hjælpe dig med din skattesag
Som skatteyder har du krav på, at staten dækker minimum 50 % og op til 100 % af dine udgifter til sagkyndig bistand, der er forbundet med din skattesag alt afhængig af, om du får afslag/delvist medhold eller helt/overvejende medhold i din skattesag.

Det krav kaldes omkostningsgodtgørelse, hvilket du kan læse mere om på SKATs hjemmeside her.

Det vil sige, at du vil kunne få dækket minimum 50 % af dine omkostninger til os.

Vi opkræver dog altid et depositum fra dig inden vi påbegynder sagen.

I forbindelse med varetagelse af skattesager bistår vi med at:
• Vurdere din sag og komme med forslag til løsning
• Udarbejde en strategisk plan for forløbet i skattesagen
• Forestår den skriftlige korrespondance med Skattestyrelsen mv., herunder udarbejdelse af bemærkninger mv.
• Samarbejder med revisor i forhold til udarbejdelse af økonomisk dokumentation, såsom privatforbrugsopgørelser, balancer og årsrapporter
• Repræsenterer dig ved forhandlingsmøder med Skatteankestyrelsen
• Fører klagesager for Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten

Kontakt os for et uforpligtende møde vedr. din skattesag

Vi tilbyder et gratis og uforpligtende møde, hvor vi drøfter hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt.

 

Kontakt os uforpligtende

Det siger vores kunder

Få hjælp af vores advokater - Ring uforpligtende nu

Advokat Daniella Hedehøj

Advokat Daniella Hedehøj

Advokat Daniella Hedehøj kan hjælpe dig med alle juridiske problemstillinger