Konkurskarantæne

Få hjælp af Advokatfirmaet Hedehøj

Stor erfaring med konkurskarantænesager

Tidsfrist på 14 dage fra kurator har anlagt sagen

Har kurator anlagt en sag om konkurskarantæne?

Reglerne om konkurskarantæne er tænkt som et supplement til straffelovens bestemmelse om rettighedsfrakendelse, og formålet er at forhindre de såkaldte ”konkursryttere” og konkursmisbrug, og på den måde også forhindre fremtidige kreditortab.

Bliver man pålagt en konkurskarantæne, kan man ikke deltage i ledelsen af et selskab. Man bliver typisk pålagt konkurskarantæne for en 3-årig periode.

Hvornår kan man pålægges konkurskarantæne?

Konkurskarantæne kan efter kurators begæring pålægges den der senere end et år før fristdagen, har deltaget i ledelsen af skyldnerens virksomhed, hvis det må antages, at den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Det vil sige, at der som udgangspunkt kun kan pålægges konkurskarantæne, hvis man har deltaget i ledelsen senere end 1 år før fristdagen.

Hvis fristdagen f.eks. er 30. december 2019, så kan man kun pålægges konkurskarantæne ud fra de handlinger og den adfærd, som man har udvist imellem den 31. december 2018 og den 30. december 2019. Det kaldes den tidsmæssige betingelse. Der kan være helt konkrete undtagelser til den tidsmæssige betingelse. Hvis du mener, at det er tilfældet i din situation, så tag fat i os for en vurdering.

Hvad er groft uforsvarlig forretningsførelse?

Det typiske grundlag for at en kurator indstiller til konkurskarantæne, er primært overtrædelser af bogføringsloven, samt skatte- og afgiftslovgivningen.

Har man som ledelsesmedlem misligholdt sine forpligtelser ved ikke at angive moms, A-skat og AM-bidrag samt fortsat driften igennem en længere periode, og på den måde påført Skattestyrelsen et tab, vil man som udgangspunkt blive indstillet til konkurskarantæne.

Har man f.eks. vidst, at selskabet var på vej mod en konkurs og fortsat indgået aftaler med leverandører, som derfor har lidt et tab, vil en kurator kunne indstille til konkurskarantæne. Det kaldes drift ud over håbløshedstidspunktet.

Har man forud for en konkurs tømt selskabet for aktiver, og på den måde forfordelt kreditorerne, vil dette også kunne føre til en sag om konkurskarantæne.

Stråmandsvirksomhed vil som udgangspunkt udgøre groft uforsvarlig forretningsførelse – dvs. et tilfælde hvor den person, der reelt står bag, er en anden end den formelt registrerede ledelse.

Der er ikke en facitliste for, hvornår der konkret er tale om groft uforsvarlig forretningsførelse, så det vil være en konkret vurdering af de samlede forhold i en konkurskarantænesag.

14 dages tidsfrist fra retten har anlagt sag

Er der fra rettens side anlagt en sag om konkurskarantæne mod dig, har du 14 dage til at svare retten.

Det er derfor yderst vigtigt at du tager kontakt til en advokat hurtigst muligt, så det korrekte svar til retten kan fremsættes indenfor fristen.

Hos Advokatfirmaet Hedehøj kan vi hurtigt hjælpe dig med at svare retten, da vi prioriterer vores sager netop efter tidsfrister til retten.

Pris for advokathjælp

Vi kan hjælpe dig, hvis der er der blevet anlagt sag imod dig angående konkurskarantæne.

Som udgangspunkt bliver vi som advokat beskikkede af retten til at hjælpe dig.

Det vil sige, at vinder vi sagen for dig, vil vores salær blive betalt af staten.

Landsdækkende service

Da en stor del af sagshåndteringen kan klares over telefon, mail eller online-møder, kan vi hos Advokatfirmaet Hedehøj tilbyde landsdækkende service.

Vi sidder til dagligt i København, men kører gerne til andre dele af Danmark som en del af vores sagshåndtering, såfremt det kræves af os – det gælder for eksempel, hvis en retssag er anlagt på Fyn eller i Jylland.

Kontakt os

Hvis du er blevet indstillet til konkurskarantæne af kurator, kan du kontakte Advokatfirmaet Hedehøj, hvor både advokat Daniella Maria Hedehøj og advokatfuldmægtig Mansour Bandri har god erfaring med konkurskarantænesager.

Ring til os på tlf.: 60444442, hvis du ønsker vores vurdering af din sag.

Advokat Daniella Hedehøj

Advokat Daniella Hedehøj

Kontakt os uforpligtende

Det siger vores kunder

Emil Bressendorff
Læs mere
Vi siger mange tak for indsatsen til Daniella og Anna - I har virkelig hjulpet os igennem noget, vi aldrig selv havde overkommet.

Få hjælp af advokat Hedehøj idag